Digitaal

Lever steeds een pdf-file aan

Zo vermijdt u problemen die voortvloeien uit het verschil van versies van programma’s, lettertypes, verschillende windows-versies enz.

B.v. een eindwerk opgemaakt in Microsoft-Word kan helemaal beginnen verschuiven bij verandering van PC of printer, waardoor uw lay-out en inhoudsopgave niet meer kloppen. Dit probleem kan u vermijden door een pdf-file aan te leveren.

U kan pdf-files maken met behulp van Adobe-Acrobat indien u over de module pdf-writer of Acrobat-distiller beschikt.

Een gratis alternatief dat u kan downloaden is CutePdfWriter.

Probeer in zo weinig mogelijk files op te slaan, tracht alle pagina's in 1 pdf-bestand te krijgen (voor een boekje alle bladzijden in 1 bestand, voor een recto/verso flyer beide zijden in 1 bestand).

Beelden mogen eventueel ook opgeslagen worden als TIFF of JPEG, in dit geval betaalt u wel een meerprijs voor het plaatsen van uw documenten. Ten einde een optimaal resultaat te bereiken bij het printen van uw beelden vragen wij een resolutie tussen 200dpi en 300dpi en beelden in CMYK (geen RGB).

Lever boekjes aan in gewone volgorde (geen inslag aub).

Aflopende ontwerpen (kleur tot op rand van het papier) steeds een 3mm afloop voorzien.